Grote veranderingen kosten tijd. Met name het creëren van draagvlak kost tijd. Niet iedereen is vanaf het begin enthousiast, omdat ze de nut en noodzaak niet zien. Een deel van de mensen reageert niet primair en heeft tijd nodig om de verandering te laten bezinken en van alle kanten te bekijken.

Sterke managers gaan het gesprek met het team aan en raadplegen de experts uit het team. Leggen de visie uit, niet 1x, niet 10x maar wel 100x keer. Luisteren naar de input, overpeinzen concepten en herzien beslissingen vele malen, voordat ze besluiten hoe de verandering impact gaat hebben op de afdeling. Zij gaan liever voor het vertrouwen van de afdeling en gebruiken de input om de verandering te optimaliseren.

Zwakke managers gaan voor snelheid. Misschien om indruk te maken op het hogere management, wellicht om er zelf snel van af zijn, om het conflict cq weerstand te vermijden en misschien wel als een soort selectie criteria. Wie mij volgt is in, wie mij niet volgt is out. Deze managers zijn bezig met het behouden van hun macht, met het vasthouden aan hun ideeën en uitvoering.

Om meer weer eens met een spreekwoord te komen: Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.